GDPR

Vytvářím platbu, vyčkejte prosím
LaRoXion

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

§ 1 Obecná ustanovení

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů dle Nařízení č. 2016/679/EU. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

§ 2 Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je Laroxion.cz - provozovatel vypsaný níže.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

§ 3 Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat služby spojené s herním portálem, a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy.

Zpracováváme tyto kategorie údajů:

ID - login, který je potřebný pro přihlášení do hry

Email - nezbytná součást účtu, pomocí emailu potvrzujete veškeré změny na účtu, dostáváte informace o novinkách na portálu.

IP a MAC adresa - Nezbytné údaje pro přístup do hry, kdy tyto údaje slouží k ochraně přístupu na váš účet z daných IP či MAC adres, které povolíte

Heslo - potřebný údaj k přístupu na váš účet, hesla jsou šifrována, ukládají se na zabezpečený server a ani my je neznáme.

§ 4 Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy. Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku.

§ 5 Informace o souhlasu

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem(hráčem), tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat.Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

§ 6 Souhlas

Opětovným přihlášením do hry po 25.5.2018 udělujete souhlas ke zpracování výše uvedených údajů, ostatní se řídí zde napsaným textem.

§ 7 Předávání osobních údajů třetím subjektům

Nepředáváme vaše údaje nikomu jinému, jsou výhradně pro použití ve hře, platební údaje při koupi herní měny má na starosti zabezpečená platební brána Gopay.

§ 8 Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, v případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

§ 9 Zabezpečení osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí, chráněné proti neoprávěnému přístupu či zneužití.

§ 10 Jaká máte práva?

Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na omezení zpracování, právo podat námitku, na odvolaní souhlasu, na omezení marketingu. Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

Provozovatel: Marián Murín, Blatnická 4219/4 Brno 62800 Česká Republika tel:+420 735 235 755 mail: laroxion@gmail.com IČO: 05875161

Uživatelský panel

Zaregistrovat se Zapomenuté heslo
Facebook

© 2012 - 2024 LaRoXion.cz Veškerá práva vyhrazena! Pravidla | VOP

Autor: DarkAng3l Entertainment